Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 08-09-2022
Αρ.Πρωτ.: 7816

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος 
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87

  1. Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη του Σουφλίου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας (για την Παρασκευή 09 και Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022)
    (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.