Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 25/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   20/01/2023
Αρ.Πρωτ.: 503

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα, με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το Ν. 5013/2023 , το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) , της Δ1α/Γ.Π.οικ. 71042 – του (ΦΕΚ 7005/β'/31-12-2022) «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.:75297 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, περί Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, στις 25 Ιανουαρίου  2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ.Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 2οΔιαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
Εισηγητής: Ο κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στο Κοινοτικό κατάστημα Λυκόφωτος
Εισηγητής: Ο κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Εκμίσθωσης Χώρου στο Σουφλί (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)
Εισηγητής: Ο κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου στο Τυχερό
Εισηγητής: Ο κ.Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Δωρεάς σε Αγροτικά Ιατρεία
Εισηγητής: Ο κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.