Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 01/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 24-02-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 1505

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

  1. Έγκριση Πρακτικών διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Πλατείας Σουφλίου
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Χώρου (Κέντρο Ενημέρωσης) Σουφλίου
  4. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Σουφλίου (Κάμπος Σουφλίου)
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
  6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Πόλης του Σουφλίου"
  7. Έγκριση Παραλαβής της Οριστικής Μελέτης "Περιφερειακά Έργα Βελτίωσης Ύδρευσης Λευκίμμης & Προβατώνα Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου"
  8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.