Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 15/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 15-03-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 2066

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 1. Μετάθεση για τεχνικούς λόγους της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της διαδημοτικής οδού Μεγάλου Δερείου – Σιδηροχωρίου Δήμου Σουφλίου»
  (Λόγω παύσης λειτουργίας  του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια έργα, από 14-03-2023 έως 23-03-2023)
 2. Μετάθεση για τεχνικούς λόγους της καταληκτικής ημερομηνίας και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης πόλης Σουφλίου»
  (Λόγω παύσης λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια έργα, από 14-3-2023 έως 23-03-2023)
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 38/2023 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εκ νέου Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το οικ. έτος 2023 (25η Μαρτίου 2023)
  (Διότι δεν έγιναν οι προαπαιτούμενες ενέργειες)

   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.