Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 27/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 23-03-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 2433

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27 η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

 

  1. Περί έγκρισης μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
  2. Έγκριση Εξειδίκευσης για την Συν διοργάνωση Εκδήλωσης με το Σύλλογο «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ» 
  3. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Χώρου Κεντρικής Πλατείας Σουφλίου
  4. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Χώρου στο Κέντρο Ενημέρωσης Σουφλίου
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης, για την Σύνταξη & Κατάθεση Προτάσεων Έφεσης (Αγωγή Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου Δήμου Σουφλίου)
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη και κατάθεση αναιρέσεως στο Μονομελές Εφετείο Θράκης, απευθυνόμενη στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου (Αγωγή Εργαζομένων του Δήμου Γ.Λ., Π.Λ. & Τ. Η.)
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης, καθορισμός τρόπου & όρων δημοπράτησης του έργου  "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοπλισμός μετρήσεων και Παρακολούθησης Δημοτικών Κτιρίων Σουφλίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.