Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την 08/05/2023, ημέρα Δευτέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 05/05/2023
Αρ.Πρωτ.: 3711

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (δια περιφοράς) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 & την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) , στις 8 Μαϊου  2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ για συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός των χώρων προβολής των πολιτικών κομμάτων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 12:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00

(Το κατεπείγον της συνεδρίασης αιτιολογείται λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων)

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail:tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου), με τηλέφωνο στο κινητό 6974558725 ή σταθερό γραφείου 2554350120 ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977331973), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.