Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 10/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 05/05/2023
Αρ.Πρωτ.: 3724

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 10 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2023 Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του Εστιατορίου στη Λίμνη Τυχερού
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της διαδημοτικής οδού : Μικρό Δέρειο –Ρούσσα - Γονικό μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα από 03 έως 06-04-2020 Υποέργο :Τμήμα Μικρό Δέρειο - Ρούσσα
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. Μ. ΔΕΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Εκμίσθωσης  Χώρου Εργοταξίου στην Κορνοφωλιά
Εισηγητής: Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Εκλογή υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δαδιάς Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση επιχορηγήσεων συλλόγων οικ. έτους 2023
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Β΄ Δόση 2023) (θέλει και Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Δαπάνης Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής ( Σουφλί )
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση  Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στη Λίμνη Τυχερού για Πραγματοποίηση Εκδήλωσης ( 20o Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού )
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος ΔΕ Τυχερού

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.