Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 30/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 26-05-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 4616

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

  1. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2023   
  2. Έγκριση Δαπανών Παγίας
  3. Έγκριση μελέτης, τευχών και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: « ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ TΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Αποκατάσταση - Επανάχρηση του Κτιρίου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΥΦΛΊΟΥ"»
  5. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας και Δρόμων Αντιπυρικής Προστασίας με Μίσθωση Μηχανημάτων Δήμου Σουφλίου 2023»
  6. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Εργοταξίου Κορνοφωλιάς Δήμου Σουφλίου
  7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κολυμβητηρίου Τυχερού με τα κείμενα σε αυτό κτίρια  και τον περιβάλλοντα χώρο (μικρό κολυμβητήριο, μεγάλο κολυμβητήριο, κλπ) στο Τυχερό Δήμου Σουφλίου

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.