Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 27/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 22-06-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 5431

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  27 η του μηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ   έτους 2023, ημέρα  ΤΡIΤΗ  και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

  1. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2023 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023 )
  2. Έγκριση Δαπανών Δήμου
  3. Έγκριση 2oυ ΑΠΕ  του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΡΟΥΣΣΑ-ΓΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΌ 03 ΕΩΣ 06-04-2020. ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ  –  ΡΟΥΣΣΑ» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46  του Ν. 5043/2023
  4. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2023_ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46  του Ν. 5043/2023
  5. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ  2023
  6. Απαλλαγή Υπόλογου Υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αναγγελία προϋποθέσεων για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής (Πλατεία Σουφλίου)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.