Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 10/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 06/07/2023
Αρ.Πρωτ.: 6084

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός Επιτροπής  παραλαβής της προμήθειας "Προμήθεια εξοπλισμού, Κατασκευή, Μεταφορά και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Σουφλίου "
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), Μπαταριών-Συσσωρευτών, Σιδήρου - Μετάλλου – Πλαστικών, Διαφόρων Τύπων Scrap Μετάλλου, Χρησιμοποιημένων Λιπαντικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 5ο : Εξέταση αίτησης της Ψύλλου Τριανταφυλλιάς (επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος)
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 32/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού κυλικείου
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Αντικατάσταση μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9ο : Αντικατάσταση μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου για την αγορά εξοπλισμού για το Νηπιαγωγείο Ρούσσας
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση επιχορηγήσεων σε συλλόγους, σωματεία και νομικά πρόσωπα
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση ορισμού αναδόχων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την υπογραφή συμβολαίων αναδοχής
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο : Παροχή δωρεάν στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών)
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου για τη στέγαση του Αγροτικού Γραφείου Τυχερού της ΔΑΟΚ της ΠΕ Έβρου
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος  Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας Λυκόφωτος για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Λυκόφωτος (14 Αυγούστου 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  17ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν των νέων γηπέδων στο Σουφλί για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης (3 Σεπτεμβρίου 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας Κορνοφωλιάς στο Σύλλογο Κορνοφωλεωτών «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΣ» για την διεξαγωγή του πανηγυριού  (22 Αυγούστου 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο Σουφλί για τη στέγαση του γραφείου του παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 20ο  : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων στο Τυχερό για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος  Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.