Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 11-07-2023
Αρ.Πρωτ.: 6286

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος 
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός  Ιουλίου έτους 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την έγκριση του παραπάνω σχεδίου)
  2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου της πλατείας Δαδιάς πλησίον της εκκλησίας, στο Επιμορφωτικό - Αθλητικό - Σύλλογο "ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ" για τη διεξαγωγή χοροεσπερίδας στις 19 Ιουλίου 2023 (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης )

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.