Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 24/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 20-07-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 6602

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  24η του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ  έτους 2023,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου   έτους 2023 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46  του Ν. 5043/2023
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ (2023-2025)»
 3. Έγκριση Εξειδίκευσης της Προμήθειας   ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ  2023
 4. Εξειδίκευση Επιχορήγησης ( ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ )
 5. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ  2023  ( Επιχορηγήσεων )
 6. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ  2023 ( ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2023 )
 7. Έγκριση  Εξειδικεύσεων  2023 ( Δαπανών Παγίας )
 8. Δαπάνες  Παγίας
 9. Έγκριση Παράτασης Λήξης σε ΧΚ  του Δήμου Σουφλίου
 10. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του Κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος Σουφλίου
 11. Έγκριση δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 11 ΕΩΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Υποέργο : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.