Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 17/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 11/08/2023
Αρ.Πρωτ.: 7723

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 17 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τροποποίησης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ έτους 2023
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου 2023 Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημαρχείου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου από γεώτρηση Ιτέας έως νέα δεξαμενή Τυχερού μετά των κλάδων και συνδετήριων αγωγών
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων πληγέντων οικισμών Δ.Ε. Τυχερού"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Μαθητικής Εστίας Σουφλίου"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Αποκατάσταση βλαβών δικτύων υποδομής  οικισμού Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής το έργου "Μετατόπιση Τμήματος Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Λαβάρων"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 12ο Ετήσιος Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024
Εισηγήτρια: Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου για την αγορά εξοπλισμού για το Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση επιχορηγήσεων συλλόγων οικ. έτους 2023
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχο Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσίων

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Τζίβρε στον Ποδοσφαρικό Όμιλο "ΣΟΥΦΛΙ 2018"
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχο Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσίων

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Σουφλίου με το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού Διεύθυνση Κοινωνικής και Ανάπτυξης Παιδιατρικής στην πιλοτική εφαρμογή παρέμβασης "Φιλικές Κοινότητες για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού (ΦΚΜΘ) - ΑΜΑΛΘΕΙΑ"
Εισηγητής : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχο Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσίων

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.