Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 29/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                        Σουφλί 28-08-2023
                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 8241

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός  Αυγούστου  έτους 2023, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  κατεπείγοντα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την Σύνταξη & Κατάθεση Ανακοπής κατά της 289/2021 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (Αγωγή ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ)
    (Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υπάρχει κίνδυνος κατάσχεσης)
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την  Σύνταξη & Κατάθεση Αίτησης Αναστολής (Αγωγή ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ) (Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υπάρχει κίνδυνος κατάσχεσης)
  3. Έγκριση Εξειδίκευσης Πίστωσης Επιχορήγησης 2023 (Α Βθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ)
    (Διότι πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες της επιχορήγησης)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.