Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 20/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 19-09-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 9152

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Έγκριση Αποδοχής ποσού & Έγκριση Εξειδίκευσης 2023 στα πλαίσια της Φιλοξενίας Αντιπροσωπείας από τη Σωζόπολη Βουλγαρίας με τίτλο « ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΔ ΑΜΘ_ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ» (Έκτακτο Κατεπείγον Λόγω Στενών Χρονικών Περιθωρίων & Καταληκτικών Ημερομηνιών)

  2. Έγκριση Εξειδίκευσης 2023 στα πλαίσια της Φιλοξενίας Αντιπροσωπείας από τη Σωζόπολη Βουλγαρίας (Έκτακτο Κατεπείγον Λόγω Στενών Χρονικών Περιθωρίων & Καταληκτικών Ημερομηνιών )

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.