Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την 14/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 13-09-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 8983

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14 η του μηνός  Σεπτεμβρίου  έτους 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  κατεπείγοντα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1.  Εξέταση της με αριθμ. 8954/13-09-2023 αίτησης της εταιρείας « ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. _ΙΝΤΡΑΚΑΤ », για συναίνεση Εγκατάστασης Συγκροτήματος Παραγωγής Σκυροδέματος  για τις Ανάγκες του έργου " Κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου και Συνοδών Έργων κατά μήκος της Ε/Τ  Μεθορίου στην περιοχή Ψαθάδες Διδυμοτείχου έως Κορνοφωλιά Σουφλίου στην ΠΕ  Έβρου " σε αγροτεμάχιο  έκτασης 4 (τεσσάρων)  στρεμμάτων, στη θέση  Αγροκτήματος Κορνοφωλιάς (πρώην εργοτάξιο Κορνοφωλιάς)( Λόγω Στενών Χρονικών Περιθωρίων έργου εθνικής σημασίας )

  2. Συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο  "ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΘΜΙΑΣ & Β'ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ "(Λόγω Στενών  Χρονικών Περιθωρίων Ολοκλήρωσης των διαδικασιών)

  3. Έγκριση  Όρων & Τρόπου Εκπόνησης για την ανάθεση της Υπηρεσίας "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ TΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ" (Λόγω Στενών  Χρονικών Περιθωρίων Ολοκλήρωσης των διαδικασιών)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.