Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου την 23/11/2023, ημέρα Πέμπτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 22/11/2023
Αρ.Πρωτ.: 11309

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την ΕΓΚ. 375/39167/02-6-2022, το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 23 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση της 162/2023 απόφασης ΔΣ και εκ νέου Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημαρχείου Σουφλίου»
(συζητείται εκτάκτως λόγω της λήξης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αλλά και της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο)
ΘΕΜΑ 2ο : Ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ) για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή  στο Δήμο Σουφλίου για το έτος 2024
(συζητείται εκτάκτως, λόγω χρονικού περιορισμού έως 08-12-2023 αποστολής της απόφασης στη ΔΥΠΑ)               
  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης:  10:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00
Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail:tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr ( Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ), με τηλέφωνο στο κινητό 6974558725 ή σταθερό γραφείου 2554350120 ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977331973), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.