Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 28/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      24-11-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 11338

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  28η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   έτους 2023,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα 12.00,   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).  

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

 

 1. Λήψη Απόφασης για την Αναπροσαρμογή η μη των Δημοτικών Τελών 2024

 2. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης για το υποέργο 1:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

 3. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης για το υποέργο 2: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»

 4. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης για το υποέργο 3: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας»

 5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δαδιάς

 6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Πρωτοκκλησίου

 7. Έγκριση Εξειδίκευσης για την Συν διοργάνωση της  Εκδήλωσης "ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ" με τον Σύλλογο ΚΙΝΗ.ΣΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 8. Έγκριση Εξειδικεύσεων  2023  ενόψει Εορταστικών Εκδηλώσεων των ημερών  Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Σουφλίου

 9. Έγκριση Εξειδικεύσεων  2023 (  Έξοδα παραγωγής τηλεοπτικής εκπομπής στην Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς )

 10.  Έγκριση Εξειδικεύσεων  2023  ( στο πλαίσιο της Τελετής της Ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής )

 11. Έγκριση  Εξειδικεύσεων  2023 (  ΠΑΓΙΑΣ  )

 12. Έγκριση  Δαπανών Παγίας

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.