Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 06/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σουφλί 1-12-2023
Αρ.Πρωτ.: 11662

                                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                       1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                                                                                       2. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                       3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

                                                                                                                                       4. Δουκαλέτσης Γεώργιος–Μέλος
                                                                                                                                       5. Καχρεμάν Μεχμέτ- Μέλος
                                                                                                                                       6. Ματθαιουδάκης Γεώργιος-Μέλος
                                                                                                                                       7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

  1. Λήψη Απόφασης για την Παραχώρηση Χρήσης Χώρου στην Πλατεία Λαβάρων (9 Δεκεμβρίου 2023 ) Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης

  2. Λήψη Απόφασης για την Παραχώρηση Χρήσης Χώρου του Αρχοντικού Μπρίκα στο Σουφλί ( Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023) για την Πραγματοποίηση Τελετής Απονομής Πτυχίων Ξένων Γλωσσών

  3. Λήψη Απόφασης για την Παραχώρηση χρήσης χώρου ( Κεντρική Πλατεία Σουφλίου ) στο Σουφλί για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης ( 22 Δεκεμβρίου 2023)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.