Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 19/12/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      15-12-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 12083

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  19η του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2023,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00,   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

 

  1. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων  για το ΟΕ  2023 ( Δ Κατανομή των  Λειτουργικών )

  2. Έγκριση της υποβολής πρότασης έργου (πράξης) στο «ΤΠΑ  Υπουργείου Εσωτερικών», άξονα προτεραιότητας  2.4. «Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων» με τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού (ΙΙ)», με τίτλο έργου (πράξης) «Αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 21η Αυγούστου 2023 στον Δήμο Σουφλίου»

  3. Έγκριση της υποβολής πρότασης έργου (πράξης) στο «ΤΠΑ  Υπουργείου Εσωτερικών», άξονα προτεραιότητας  3.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών» με τίτλο «Προσωρινή Μετεγκατάσταση, Ανάπτυξη, Αντικατάσταση ή/και Επέκταση Δικτύων Υποδομής για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ρομά)» με τίτλο έργου (πράξης)  «Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύων Υποδομής για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα του Δήμου Σουφλίου»

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.