Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου την 23/02/2024, ημέρα Παρασκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 22/02/2024
Αρ.Πρωτ.: 1512

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/ 6.10.2023 τεύχος Α ),  στις 23 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση ειδικής επιτροπής-ομάδας εργασίας εξέτασης εγγραφής  νηπίων   στους Παιδικούς  Σταθμούς  του Δήμου Σουφλίου (συζητείται εκτάκτως, λόγω χρονικού περιορισμού εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής)              

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης:  10:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στα E-mail: tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr & zaxariadou@0890.syzefxis.gov.gr (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου), ή με τηλέφωνα στο σταθερό του  γραφείου 2554350120, εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. 

Σημειωτέον ότι, στο e-mail θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.