Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 28/02/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 23/02/2024
Αρ.Πρωτ.: 1547

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (Α΄91) και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024​​ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2024
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση οφειλών Δήμου Σουφλίου (ΠΟΕ) 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Α΄ Δόση 2024)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Απολογισμών οικ. έτους 2023 Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουφλίου στις Γενικές Συνελεύσεις της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο  ΔΕΤΑΤ Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ο : Επιλογή νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Τυχερού, του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών του Δήμου Σουφλίου στη γενική συνέλευση της  Δημοσυνεταιριστικής  Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουφλίου στην επιτροπή διαχείρισης  προγράμματος "ΕΔΠ) CLLD Leader 2014-2020 της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και  της εταιρείας "EAST - WEST GREECE Μ.Ι.Κ.Ε. "Εταιρεία Συλλογής και Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και χρησιμοποιημένων λιπών και των όρων αυτής για την υλοποίηση της δράσης  "Εγκατάσταση δικτύου κάδων χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων"
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός πολιτικού εκπροσώπου, συντονιστική προγράμματος και  συντονιστικής επιτροπής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση λύσης συμφωνητικού μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Σουφλί (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Σουφλί (ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Σουφλί (ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, έμπροσθεν παιδικής χαράς)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Σουφλίου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Δημοτικής Κοινότητας Μικρού Δερείου
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Τυχερού για πραγματοποίηση  αποκριάτικης εκδήλωσης
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης  του Ο.Τ. 141, έκτασης 2.990 τ.μ. στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου, για τη διενέργεια πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών δικύκλων
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μιας αίθουσας του 1ου ορόφου του κτιρίου στην Πάροδο Ερμού 2, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου,  για τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πλατείας Τυχερού για τη διεξαγωγή της καρναβαλικής παρέλασης και της λίμνης Τυχερού για τα  κούλουμα της Καθαρά Δευτέρας
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης  του εθίμου του "ΜΠΕΗ" από το Δήμο Σουφλίου και τον Μορφωτικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Πρωτοκκλησίου "ΟΡΦΕΑΣ 2007"
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης "Καρναβάλι Τυχερού 2024"  από το Δήμο Σουφλίου και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τυχερού
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ορισμού αναδόχων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την  υπογραφή συμβολαίων αναδοχής
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 27ο : Παροχή δωρεάν στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών)
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.