Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής την 16/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      11-04-2024
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 2999

                                                                                                                                         

                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                                      1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Ε.
                                                                                                                      2.Παπατσιλέκας Θωμάς, Μέλος Δ.Ε.

                                                                                                                      3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      5.Μπαλτζής Γεώργιος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      6.Μπαμπάκας Γεώργιος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Δ.Ε.

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός  Απριλίου  έτους 2024,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

  1. Έγκριση μελέτης, όρων διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης  της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας και Δρόμων Αντιπυρικής Προστασίας με Μίσθωση Μηχανημάτων Δήμου Σουφλίου 2024» 
  2. Έγκριση Πρακτικών Αγροτεμαχίων Πρωτοκκλησίου  
  3. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2024 και πρόσληψη ενός υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περιοχή  Δημοτικής Κοινότητας Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου
  4. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( ΙΔΟΧ )  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

​​

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.