Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής την 21/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      17-05-2024
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 4275

                                                                                                                                         

                                                                                                                       ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                                                                      1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Ε.
                                                                                                                      2.Παπατσιλέκας Θωμάς, Μέλος Δ.Ε.

                                                                                                                      3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      5.Μπαλτζής Γεώργιος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      6.Μπαμπάκας Γεώργιος, Μέλος Δ.Ε.
                                                                                                                      7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Δ.Ε.

 

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  21η του μηνός  Μαΐου  έτους 2024,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) & του άρθρου 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

  1. Εκλογή υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περιοχή  Δημοτικής Κοινότητας  Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου
  2. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων A ΄ Τριμήνου 2024
  3. Έγκριση μελέτης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  4. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση υπ' αριθμ.3471/ΑΜΘ27 Α.Π.: 8080 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»2021-2027» με τίτλο «Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέα).» με τίτλο προτεινόμενης πράξης-έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΒΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  5. Έγκριση μελέτης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του έργου «Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λαβάρων Δήμου Σουφλίου»
  6. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση υπ' αριθμ.3471/ΑΜΘ27 Α.Π.: 8080 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»2021-2027» με τίτλο «Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέα).» με τίτλο προτεινόμενης πράξης-έργου «Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λαβάρων Δήμου Σουφλίου»
  7. Έγκριση μελέτης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του έργου «Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων Γυμνασίου-Λυκείου Σουφλίου»
  8. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση υπ' αριθμ.3471/ΑΜΘ27 Α.Π.: 8080 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»2021-2027» με τίτλο «Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέα) » με τίτλο προτεινόμενης πράξης-έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  9. Έγκριση μελέτης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  10. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση υπ' αριθμ.3207/ΑΜΘ38 Α.Π.: 8680 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027» με τίτλο «Δράση RSO2.1.α: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας» με τίτλο προτεινόμενης πράξης-έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

​​

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.