Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου την 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 23/05/2024
Αρ.Πρωτ.: 4497

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (Α΄91) και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024​​ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, στις 24 Μαϊου 2024 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός των χώρων προβολής των πολιτικών κομμάτων ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης:  11:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00

(Το κατεπείγον της συνεδρίασης αιτιολογείται λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων)

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail:tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr ( Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ), με τηλέφωνο στο κινητό 6974558725 ή σταθερό γραφείου 2554350120 ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6932057540), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. 

Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.


 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαβής Απόστολος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.