Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 15/7/2020
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                  Αρ.Πρωτ.: 5644

 

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                             1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος
                                                                         2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
                                                                         3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
                                                                         4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος
                                                                         5. Καμέρ Τζεμίλ - Μέλος
                                                                         6. Κουφάκη Σοφία-Μέλος
                                                                         7. Χαριτούδης Αθανάσιος - Μέλος

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη του Σουφλίου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων)
2 Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Τυχερό, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων)
3  Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στη Δαδιά, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.