Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία: Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας και δρόμων αντιπυρικής προστασίας με μίσθωση μηχανημάτων Δήμου Σουφλίου 2022

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ 20-06-2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 193.998,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

1. Περίληψη ορθή (pdf)

2. Διακήρυξη ορθή (pdf)

 

ΣΤΙΣ 14-06-2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 193.998,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

1. Περίληψη (pdf)

2. Διακήρυξη (pdf)

3. Μελέτη (pdf)

4. Οικονομική προσφορά (pdf)

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (pdf)

6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (zip)

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.