Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΕΑΣ ΕΩΣ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΣΤΙΣ 22-08-2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.320.000,00€ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΠΑ)

1. Διακήρυξη (pdf)

2. Μελέτη (pdf)

3. Οικονομική προσφορά (pdf)

4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (pdf)

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (zip)

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.