Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2023"

Eκτιμώμενης αξίας 212.728,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 41.173,20€ (καθαρή αξία 171.555,00€)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 191132

 Αρχεία Διαγωνισμού (zip)

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.