Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού α) «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού (της εταιρείας Singular Logic)» β) Αναβάθμιση Πληροφοριακού συστήματος (Π.Σ.) - νέες εφαρμογές Genesis γ)(1) Ειδικές εργασίες για την πλήρη παρακολούθηση πα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τις εργασίες:
α) «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού (της εταιρείας Singular Logic)» β) Αναβάθμιση Πληροφοριακού συστήματος (Π.Σ.) - νέες εφαρμογές Genesis γ)(1) Ειδικές εργασίες για την πλήρη παρακολούθηση παγίων και επιχορηγούμενων παγίων από το Π.Σ. και (2) μεταφορά δεδομένων από Π.Σ. των Καποδιστριακών Δήμων Σουφλίου, Τυχερού και Ορφέα»

 

Τεύχη Δαικήρυξης (*.pdf)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.