Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11-09-2021 έως 20-09-2021.

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (doc)

3. Έντυπο αίτησης (doc)

4. Υπεύθυνη δήλωση (doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.