Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02-12-2021 έως 13-12-2021.

 

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (doc)

3. Έντυπο αίτησης (doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.