Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11-03-2022 έως 21-03-2022.

 ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα 1 (doc)

3. Παράρτημα 2 (doc)

4. Έντυπο αίτησης (doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.