Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-07-2022  έως 18-07-2022.

 

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (pdf)

3. Έντυπο αίτησης (pdf)

4. Υπεύθυνες δηλώσεις (doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.