Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18-08-2022 έως 29-08-2022.

 ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα

3. Αίτηση

4. Υπεύθυνη δήλωση

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.