Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 07-12-2022 έως 16-12-2022.

 ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα

3. Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ

4. Αίτηση

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.