Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29-04-2023  έως 08-05-2023

 

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα (pdf)

3. Έντυπο αίτησης (doc)

4. Υπεύθυνες δηλώσεις (doc)

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.