Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12-07-2023 έως 21-07-2023.

 ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα

3. Αίτηση

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.