Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02-08-2023 έως 11-08-2023

 ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα

3. Αίτηση

4. Υπεύθυνες δηλώσεις

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.