Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 4 Αυγούστου 2023 έως και 18 Αυγούστου 2023

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

3. Έντυπο αίτησης

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.