Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17-04-2024  έως 26-04-2024

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

3. Έντυπο αίτησης

4. Υπεύθυνη δήλωση

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.