Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητής γαιών)
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών
Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών
Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητής γαιών)
Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.