Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου από γεώτρηση Ιτέας έως νέα δεξαμενή Τυχερού μετά των κλάδων και συνδετηρίων αγωγών

 Sticker ETPA

Τίτλος έργου:  Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου από γεώτρηση Ιτέας έως νέα δεξαμενή Τυχερού μετά των κλάδων και συνδετηρίων αγωγών
ΑΔΑ: ΨΗΔ77ΛΒ-ΞΡ3
Φορέας Υλοποίησης:   Δήμος Σουφλίου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:   Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020
Προϋπολογισμός:   2.320.000,00 € (Δημόσια δαπάνη: 2.320.000,00€, Ιδιωτική συμμετοχή: 0,00€)
Διαρθρωτικό Ταμείο:   ΕΤΠΑ
Περιγραφή: Με το παρόν έργο θα θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης (από αμιαντοσωλήνες) που συνδέει το αντλιοστάσιο υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή ΙΤΕΑΣ με τον υφιστάμενο μεριστή στο ύψωμα Θυμαριάς, από νέο δίκτυο με όδευση που θα ακολουθεί την υφιστάμενη οδοποιία. Η νέα χάραξη αποτελείται από 3 διακριτά τμήματα που έχουν ως εξής :
-  Καταθλιπτικός αγωγός από τη γεώτρηση Ιτέας έως την νέα δεξαμενή Τριφυλλίου μήκους 2.960 m, εσ. διαμέτρου Φ160
-  Αγωγός βαρύτητας από την νέα δεξαμενή Τριφυλλίου έως νέα Δεξαμενή Τυχερού, μήκους 12.710 m, εσ. Διαμέτρου Φ200
-  Κλάδος από των αγωγό βαρύτητας προς μεριστή Θυμαριάς, μήκους 1.390 m, εσ. διαμέτρου Φ160.

Η σύνδεση μεταξύ του καταθλιπτικού αγωγού και του αγωγού βαρύτητας επιτυγχάνεται μέσω μίας νέας δεξαμενής που θα κατασκευαστεί σε ύψωμα πλησίον του οικισμού ΤΡΙΦΥΛΛΙ (Δήμου Αλεξανδρούπολης) προς αξιοποίηση του γεωδαιτικού υψομέτρου.
Τέλος θα εξοπλισθεί δομικά και μηχανολογικά η γεώτρηση ΙΤΕΑΣ η οποία αποτελείται από ζεύγος αλληλοκαλυπτόμενων γεωτρήσεων που τροφοδοτούν το εν λόγω δίκτυο.
Το νέο δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 17,06 km, θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς και αντοχής 16 ατμοσφαιρών. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του δικτύου προβλέπονται όλα τα όργανα ελέγχου που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής όπως :
-  Διατάξεις αερισμού και εξαερισμού
-  Διατάξεις αντιπληγματικής προστασίας
-  Διατάξεις μέτρησης παροχής
-  Διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας & γείωσης
-  Διατάξεις διακλάδωσης
Όπως προαναφέρθηκε για την αξιοποίηση του γεωδαιτικού υψομέτρου, θα κατασκευασθεί μία διθάλαμη δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψωμα βορειοδυτικά του οικισμού Τριφύλλι ωφέλιμου όγκου περίπου 150 m3.
Στόχοι:  
Αποτελέσματα:  
Χρονοδιάγραμμα: 10/01/2022 - 31/12/2023

                                      

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.