Συνεδριάσεις-Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

Συνεδρίαση
Πίνακας Θεμάτων
Αποφάσεις
1η-18.01.2022-12:00
Πίνακας
2η-21.01.2022-12:00
Πίνακας
3η-24.01.2022-12:00
Πίνακας
4η-25.01.2022-12:00
Πίνακας
5η-31.01.2022-12:00
Πίνακας
6η-04.02.2022-12:30
Πίνακας
7η-07.02.2022-12:00
Πίνακας
8η-15.02.2022-12:00
Πίνακας
9η-28.02.2022-12:00
Πίνακας
10η-15.03.2022-10:00
Πίνακας
11η-21.03.2022-13:30
Πίνακας
12η-22.03.2022-12:00
Πίνακας
13η-29.03.2022-12:00
Πίνακας
14η-07.04.2022-09:30
Πίνακας
15η-15.04.2022-12:00
Πίνακας
16η-26.04.2022-12:00
Πίνακας
17η-10.05.2022-11:00
Πίνακας
18η-18.05.2022-10:00
Πίνακας
19η-23.05.2022-12:00
Πίνακας
20η-27.05.2022-12:00
Πίνακας
21η-14.06.2022-12:00
Πίνακας
22η-21.06.2022-12:00
Πίνακας
23η-05.07.2022-13:00
Πίνακας
24η-15.07.2022-12:00
Πίνακας
25η-18.07.2022-13:00
Πίνακας
26η-20.07.2022-13:00
Πίνακας
27η-25.07.2022-13:00
Πίνακας
28η-28.07.2022-13:00
Πίνακας
29η-29.07.2022-13:00
Πίνακας
30η-02.08.2022-13:00
Πίνακας
31η-08.08.2022-12:00
Πίνακας
32η-16.08.2022-13:00
Πίνακας
33η-30.08.2022-13:00
Πίνακας
34η-05.09.2022-10:00
Πίνακας
35η-12.09.2022-13:00
Πίνακας
36η-23.09.2022-12:00
Πίνακας
37η-13.10.2022-12:00
Πίνακας
38η-18.10.2022-12:00
Πίνακας
39η-24.10.2022-12:00
Πίνακας
40η-08.11.2022-12:00
Πίνακας
41η-15.11.2022-12:00
Πίνακας
42η-28.11.2022-12:00
Πίνακας
43η-06.12.2022-12:00
Πίνακας
44η-08.12.2022-12:00
Πίνακας
45η-13.12.2022-12:00
Πίνακας
46η-19.12.2022-12:00
Πίνακας
47η-28.12.2022-12:00
Πίνακας
We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.