Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σουφλίου 2021"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 14-09-2021, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.345,44 € (με το Φ.Π.Α. 24%)

1. Περίληψη (pdf)

2. Διακήρυξη - μελέτη (pdf)

3. Οικονομική προσφορά (docx)

4. ΕΕΕΣ (zip)

 

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.